Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Chi tiết tài liệu: Quyết định cử cán bộ, giáo viên tham dự lớp bồi dưỡng nâng cao chuyên môn nghiệp vụ tổ chức hoạt động thể thao trường học

Thuộc tínhGiá trị
Tên tài liệu:Quyết định cử cán bộ, giáo viên tham dự lớp bồi dưỡng nâng cao chuyên môn nghiệp vụ tổ chức hoạt động thể thao trường học
Miêu tả:
Tên File:QD_CB-GV_du_lop_BD_GDTC_2020_201116035313_20201117083331442440_signed20201117101850.pdf
Dung lượng: 1.13 MB
Kiểu File:pdf (Mime Type: application/pdf)
Đăng bởi:dieu
Đăng lúc: 17/11/2020 10:19
Quyền xem:Tất cả mọi người
Duy trì bởi:Soạn giả - Editor
Lần tải về:1433 Lần tải về

Danh mục

Đăng nhập