Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Chi tiết tài liệu: CV số 2536_VP v/v đề nghị biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân trong đóng góp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh

Thuộc tínhGiá trị
Tên tài liệu:CV số 2536_VP v/v đề nghị biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân trong đóng góp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh
Miêu tả:
Tên File:CV__DE_XUAT_KHEN_THUONG_COVID_201106105328_20201106013719167160_signed20201106022649.pdf
Dung lượng: 632.71 kB
Kiểu File:pdf (Mime Type: application/pdf)
Đăng bởi:dieu
Đăng lúc: 06/11/2020 14:27
Quyền xem:Tất cả mọi người
Duy trì bởi:Soạn giả - Editor
Lần tải về:1200 Lần tải về

Danh mục

Đăng nhập