Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Chi tiết tài liệu: CV số 2424_KT v/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ công nghệ thông tin năm học 2020 - 2021

Thuộc tínhGiá trị
Tên tài liệu:CV số 2424_KT v/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ công nghệ thông tin năm học 2020 - 2021
Miêu tả:
Tên File:Huong_dan_nhiem_vu_CNTT_nam_hoc_2020-2021_cua_So_GDDT_V3_201027032510_signed20201028074627.pdf
Dung lượng: 1.14 MB
Kiểu File:pdf (Mime Type: application/pdf)
Đăng bởi:dieu
Đăng lúc: 28/10/2020 07:47
Quyền xem:Tất cả mọi người
Duy trì bởi:Soạn giả - Editor
Lần tải về:1410 Lần tải về

Danh mục

Đăng nhập