Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Chi tiết tài liệu: Thông báo ý kiến chỉ đạo và kết luận của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Hội nghị Giao ban lần 1 năm học 2020-2021

Thuộc tínhGiá trị
Tên tài liệu:Thông báo ý kiến chỉ đạo và kết luận của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Hội nghị Giao ban lần 1 năm học 2020-2021
Miêu tả:
Tên File:2403_20201023033054282280_signed20201023033136.pdf
Dung lượng: 1.67 MB
Kiểu File:pdf (Mime Type: application/pdf)
Đăng bởi:dieu
Đăng lúc: 23/10/2020 15:32
Quyền xem:Tất cả mọi người
Duy trì bởi:Soạn giả - Editor
Lần tải về:1820 Lần tải về

Danh mục

Đăng nhập