Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Chi tiết tài liệu: CV số 2375_KHTC v/v chấn chỉnh thực hiện nghiêm các khoản thu năm học 2020-2021 trong các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh.

Thuộc tínhGiá trị
Tên tài liệu:CV số 2375_KHTC v/v chấn chỉnh thực hiện nghiêm các khoản thu năm học 2020-2021 trong các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh.
Miêu tả:
Tên File:Huong_dan_chan_chinh_lam_thu_dau_nam_2020-2021_lan_2_201020022923_signed20201020025358.pdf
Dung lượng: 760.68 kB
Kiểu File:pdf (Mime Type: application/pdf)
Đăng bởi:dieu
Đăng lúc: 20/10/2020 14:55
Quyền xem:Tất cả mọi người
Duy trì bởi:Soạn giả - Editor
Lần tải về:1121 Lần tải về

Danh mục

Đăng nhập