Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Chi tiết tài liệu: CV số 2369/TrH-TX v/v thông báo danh sách giáo viên tham dự Hội thi Giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp tỉnh năm học 2020 - 2021

Thuộc tínhGiá trị
Tên tài liệu:CV số 2369/TrH-TX v/v thông báo danh sách giáo viên tham dự Hội thi Giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp tỉnh năm học 2020 - 2021
Miêu tả:
Tên File:20_10_CV_TB_danh_sach,_thoi_gian,_dia_diem_thi_GVCNLG_201020075947_signed20201020093929.pdf
Dung lượng: 1.3 MB
Kiểu File:pdf (Mime Type: application/pdf)
Đăng bởi:dieu
Đăng lúc: 20/10/2020 09:40
Quyền xem:Tất cả mọi người
Duy trì bởi:Soạn giả - Editor
Lần tải về:2208 Lần tải về

Danh mục

Đăng nhập