Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Chi tiết tài liệu: Công văn số 2011/SGD&ĐT-GDTrH-TX v/v Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDTrH năm học 2020-2021

Thuộc tínhGiá trị
Tên tài liệu:Công văn số 2011/SGD&ĐT-GDTrH-TX v/v Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDTrH năm học 2020-2021
Miêu tả:
Tên File:CV_HD_nhiem_vu_GDTrH_20-21_200912034510_202009141100104440_signed20200914083939.pdf
Dung lượng: 1.21 MB
Kiểu File:pdf (Mime Type: application/pdf)
Đăng bởi:dieu
Đăng lúc: 15/09/2020 06:42
Quyền xem:Tất cả mọi người
Duy trì bởi:Soạn giả - Editor
Lần tải về:3077 Lần tải về

Danh mục

Đăng nhập