Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Chi tiết tài liệu: CV số 1985_VP v/v thông báo chuyển tiền khen thưởng của các tập thể và cá nhân điển hình, tiêu biểu trong thực hiện phong trào thi đua yêu nước

Thuộc tínhGiá trị
Tên tài liệu:CV số 1985_VP v/v thông báo chuyển tiền khen thưởng của các tập thể và cá nhân điển hình, tiêu biểu trong thực hiện phong trào thi đua yêu nước
Miêu tả:
Tên File:53.rar
Dung lượng: 1.19 MB
Kiểu File:rar (Mime Type: application/x-rar)
Đăng bởi:dieu
Đăng lúc: 09/09/2020 14:05
Quyền xem:Tất cả mọi người
Duy trì bởi:Soạn giả - Editor
Lần tải về:1592 Lần tải về

Danh mục

Đăng nhập