Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Chi tiết tài liệu: CV số 1984_KHTC v/v chấn chỉnh thực hiện các khoản thu đầu năm học 2020-2021 và đảm bảo các điều kiện thực hiện chương trình GDPT mới trong các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh

Thuộc tínhGiá trị
Tên tài liệu:CV số 1984_KHTC v/v chấn chỉnh thực hiện các khoản thu đầu năm học 2020-2021 và đảm bảo các điều kiện thực hiện chương trình GDPT mới trong các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh
Miêu tả:
Tên File:Huong_dan_chan_chinh_lam_thu_dau_nam_2020-2021_200908045031_20200909083834169160_signed20200909092343.pdf
Dung lượng: 786.4 kB
Kiểu File:pdf (Mime Type: application/pdf)
Đăng bởi:dieu
Đăng lúc: 09/09/2020 08:37
Quyền xem:Tất cả mọi người
Duy trì bởi:Soạn giả - Editor
Lần tải về:1524 Lần tải về

Danh mục

Đăng nhập