Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Chi tiết tài liệu: CV 1939_VP v/v chấn chỉnh công tác thông tin, báo cáo trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai

Thuộc tínhGiá trị
Tên tài liệu:CV 1939_VP v/v chấn chỉnh công tác thông tin, báo cáo trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai
Miêu tả:
Tên File:CV_bao_cao_thong_tin_PCTT_4420_1_200903104707_20200904034223856850_signed20200907074308.pdf
Dung lượng: 656.04 kB
Kiểu File:pdf (Mime Type: application/pdf)
Đăng bởi:dieu
Đăng lúc: 07/09/2020 06:56
Quyền xem:Tất cả mọi người
Duy trì bởi:Soạn giả - Editor
Lần tải về:380 Lần tải về

Danh mục

Đăng nhập