Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Chi tiết tài liệu: CV số 1938_VP v/v triển khai Thông báo số 309/TBVPCP ngày 24 tháng 8 năm 2020 của Văn phòng Chính phủ về Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19

Thuộc tínhGiá trị
Tên tài liệu:CV số 1938_VP v/v triển khai Thông báo số 309/TBVPCP ngày 24 tháng 8 năm 2020 của Văn phòng Chính phủ về Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19
Miêu tả:
Tên File:CV_thuc_hien_TB_so_309_200903110007_20200904033934778770_signed20200907073938.pdf
Dung lượng: 575.74 kB
Kiểu File:pdf (Mime Type: application/pdf)
Đăng bởi:dieu
Đăng lúc: 07/09/2020 06:54
Quyền xem:Tất cả mọi người
Duy trì bởi:Soạn giả - Editor
Lần tải về:255 Lần tải về

Danh mục

Đăng nhập