Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Chi tiết tài liệu: CV số 1942_TrH-TX v/v thông báo phân công GV/CBQL cốt cán, cập nhật địa điểm bồi dưỡng trực tiếp mô đun 1 (tiếp theo Công văn 1855/SGD&ĐT-GDTrH-TX)

Thuộc tínhGiá trị
Tên tài liệu:CV số 1942_TrH-TX v/v thông báo phân công GV/CBQL cốt cán, cập nhật địa điểm bồi dưỡng trực tiếp mô đun 1 (tiếp theo Công văn 1855/SGD&ĐT-GDTrH-TX)
Miêu tả:
Tên File:CV_thong_bao_phan_cong_bao_cao_vien,_cap_nhat_dia_diem_BD_mo_dun_1_tiep_theo_CV_1855_200904023649_signed20200904042036.pdf
Dung lượng: 1.57 MB
Kiểu File:pdf (Mime Type: application/pdf)
Đăng bởi:dieu
Đăng lúc: 04/09/2020 15:33
Quyền xem:Tất cả mọi người
Duy trì bởi:Soạn giả - Editor
Lần tải về:4808 Lần tải về

Danh mục

Đăng nhập