Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Chi tiết tài liệu: Kế hoạch phát động phong trào thi đua năm học 2020 - 2021

Thuộc tínhGiá trị
Tên tài liệu:Kế hoạch phát động phong trào thi đua năm học 2020 - 2021
Miêu tả:
Tên File:KeHoach_ThiDua_2020_2021_-SoGDDT-ver02_200903092637_20200904031508380380_signed20200904033122.pdf
Dung lượng: 729.04 kB
Kiểu File:pdf (Mime Type: application/pdf)
Đăng bởi:dieu
Đăng lúc: 04/09/2020 14:44
Quyền xem:Tất cả mọi người
Duy trì bởi:Soạn giả - Editor
Lần tải về:1437 Lần tải về

Danh mục

Đăng nhập