Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Chi tiết tài liệu: CV số 1903_TCCB v/v điều chỉnh hạng trường các trường Trung học phổ thông năm học 2020-2021

Thuộc tínhGiá trị
Tên tài liệu:CV số 1903_TCCB v/v điều chỉnh hạng trường các trường Trung học phổ thông năm học 2020-2021
Miêu tả:
Tên File:2020_SGDDT-TCCB_Xep_hang_truong_THPT_200831034257_signed20200831083129.pdf
Dung lượng: 950.43 kB
Kiểu File:pdf (Mime Type: application/pdf)
Đăng bởi:dieu
Đăng lúc: 31/08/2020 19:45
Quyền xem:Tất cả mọi người
Duy trì bởi:Soạn giả - Editor
Lần tải về:1709 Lần tải về

Danh mục

Đăng nhập