Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Chi tiết tài liệu: Cv số 1875_TH v/v hướng dẫn tổ chức dạy học đối với lớp 1 từ năm học 2020 – 2021

Thuộc tínhGiá trị
Tên tài liệu:Cv số 1875_TH v/v hướng dẫn tổ chức dạy học đối với lớp 1 từ năm học 2020 – 2021
Miêu tả:
Tên File:HUONG_DAN_DAY_HOC_LOP_1_2020-2021_200827015436_20200827024831444440_signed20200827033036.pdf
Dung lượng: 682.55 kB
Kiểu File:pdf (Mime Type: application/pdf)
Đăng bởi:dieu
Đăng lúc: 27/08/2020 14:43
Quyền xem:Tất cả mọi người
Duy trì bởi:Soạn giả - Editor
Lần tải về:1357 Lần tải về

Danh mục

Đăng nhập