Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Chi tiết tài liệu: CV số 1633_VP v/v triển khai thực hiện Thông báo số 262/TB-VPCP ngày 29/7/2020 của Văn phòng Chính phủ về việc kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19

Thuộc tínhGiá trị
Tên tài liệu:CV số 1633_VP v/v triển khai thực hiện Thông báo số 262/TB-VPCP ngày 29/7/2020 của Văn phòng Chính phủ về việc kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19
Miêu tả:
Tên File:CV 1633_VP.rar
Dung lượng: 1.05 MB
Kiểu File:rar (Mime Type: application/x-rar)
Đăng bởi:dieu
Đăng lúc: 03/08/2020 12:45
Quyền xem:Tất cả mọi người
Duy trì bởi:Soạn giả - Editor
Lần tải về:959 Lần tải về

Danh mục

Đăng nhập