Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Chi tiết tài liệu: CV số 1609_TrH-TX v/v rà soát, để cử danh sách cán bộ, giáo viên tham gia các lớp bồi dưỡng tiếng Anh năm 2020

Thuộc tínhGiá trị
Tên tài liệu:CV số 1609_TrH-TX v/v rà soát, để cử danh sách cán bộ, giáo viên tham gia các lớp bồi dưỡng tiếng Anh năm 2020
Miêu tả:
Tên File:30_7_CV_de_cu_DS_BD_tieng_Anh_nam_2020_200730082043_signed20200730013846.pdf
Dung lượng: 1.16 MB
Kiểu File:pdf (Mime Type: application/pdf)
Đăng bởi:dieu
Đăng lúc: 30/07/2020 12:52
Quyền xem:Tất cả mọi người
Duy trì bởi:Soạn giả - Editor
Lần tải về:4061 Lần tải về

Danh mục

Đăng nhập