Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Chi tiết tài liệu: CV số 1291_VP v/v rà soát, thống kê tổ chức, cá nhân sử dụng tàu bay không người lái

Thuộc tínhGiá trị
Tên tài liệu:CV số 1291_VP v/v rà soát, thống kê tổ chức, cá nhân sử dụng tàu bay không người lái
Miêu tả:
Tên File:37_ra_soat,_thong_ke_to_chuc,_ca_nhan_su_dung_tau_bay_khong_nguoi_lai_200629043235_signed20200630024900.pdf
Dung lượng: 637.62 kB
Kiểu File:pdf (Mime Type: application/pdf)
Đăng bởi:dieu
Đăng lúc: 30/06/2020 14:02
Quyền xem:Tất cả mọi người
Duy trì bởi:Soạn giả - Editor
Lần tải về:393 Lần tải về

Danh mục

Đăng nhập