Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Chi tiết tài liệu: CV số 1239_VP v/v triển khai thực hiện Kết luận của Bộ Chính trị về chủ trương khắc phục tác động của đại dịch COVID-19 để phục hồi và phát triển nền kinh tế đất nước

Thuộc tínhGiá trị
Tên tài liệu:CV số 1239_VP v/v triển khai thực hiện Kết luận của Bộ Chính trị về chủ trương khắc phục tác động của đại dịch COVID-19 để phục hồi và phát triển nền kinh tế đất nước
Miêu tả:
Tên File:CV 1239_VP.rar
Dung lượng: 1.67 MB
Kiểu File:rar (Mime Type: application/x-rar)
Đăng bởi:dieu
Đăng lúc: 24/06/2020 08:46
Quyền xem:Tất cả mọi người
Duy trì bởi:Soạn giả - Editor
Lần tải về:290 Lần tải về

Danh mục

Đăng nhập