Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Chi tiết tài liệu:  Quyết định cử cán bộ, giáo viên dự tập huấn nâng cao năng lực thiết kế bài giảng lồng ghép giáo dục giới tính, tình dục toàn diện và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông

Thuộc tínhGiá trị
Tên tài liệu: Quyết định cử cán bộ, giáo viên dự tập huấn nâng cao năng lực thiết kế bài giảng lồng ghép giáo dục giới tính, tình dục toàn diện và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông
Miêu tả:
Tên File:QD_cu_CB-GV_du_tap_huan_ky_nang_long_ghep_gioi_200605083901_signed20200605085117.pdf
Dung lượng: 1.19 MB
Kiểu File:pdf (Mime Type: application/pdf)
Đăng bởi:dieu
Đăng lúc: 05/06/2020 08:05
Quyền xem:Tất cả mọi người
Duy trì bởi:Soạn giả - Editor
Lần tải về:4369 Lần tải về

Danh mục

Đăng nhập