Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Chi tiết tài liệu: Kế hoạch số 76/KH-SGD&ĐT v/v thực hiện Thông tư số 33/2018/TT-BGD&ĐT ngày 26/12/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Hướng dẫn công tác xã hội trong trường học

Thuộc tínhGiá trị
Tên tài liệu:Kế hoạch số 76/KH-SGD&ĐT v/v thực hiện Thông tư số 33/2018/TT-BGD&ĐT ngày 26/12/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Hướng dẫn công tác xã hội trong trường học
Miêu tả:
Tên File:kh76.pdf
Dung lượng: 2.72 MB
Kiểu File:pdf (Mime Type: application/pdf)
Đăng bởi:dieu
Đăng lúc: 14/01/2020 14:09
Quyền xem:Tất cả mọi người
Duy trì bởi:Soạn giả - Editor
Lần tải về:1847 Lần tải về

Danh mục

Đăng nhập