Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Chi tiết tài liệu: Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg về việc tăng cường xử lý ngăn chặn hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân doanh nghiệp trong giải quyết công việc.

Thuộc tínhGiá trị
Tên tài liệu:Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg về việc tăng cường xử lý ngăn chặn hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân doanh nghiệp trong giải quyết công việc.
Miêu tả:
Tên File:1356 KH.signed.pdf
Dung lượng: 3.36 MB
Kiểu File:pdf (Mime Type: application/pdf)
Đăng bởi:dieu
Đăng lúc: 12/08/2019 14:43
Quyền xem:Tất cả mọi người
Duy trì bởi:Soạn giả - Editor
Lần tải về:621 Lần tải về

Danh mục

Đăng nhập