Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Chi tiết tài liệu: QĐ v/v giao biên chế sự nghiệp giáo dục và đào tạo các huyện, thành phố năm học 2019-2020

Thuộc tínhGiá trị
Tên tài liệu:QĐ v/v giao biên chế sự nghiệp giáo dục và đào tạo các huyện, thành phố năm học 2019-2020
Miêu tả:
Tên File:523 qd.signed.pdf
Dung lượng: 820.07 kB
Kiểu File:pdf (Mime Type: application/pdf)
Đăng bởi:dieu
Đăng lúc: 09/08/2019 14:44
Quyền xem:Tất cả mọi người
Duy trì bởi:Soạn giả - Editor
Lần tải về:1880 Lần tải về

Danh mục

Đăng nhập