Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Chi tiết tài liệu: CV số 926_KHTC v/v hướng dẫn thẩm quyền quản lý, sử dụng tài sản công, công tác sửa chữa bảo trì, cải tạo, nâng cấp mở rộng CSVC, mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ nhằm duy trì hoạt động thường xuyên trong các cơ sở giáo dục công lập từ tháng 6 năm 2019

Thuộc tínhGiá trị
Tên tài liệu:CV số 926_KHTC v/v hướng dẫn thẩm quyền quản lý, sử dụng tài sản công, công tác sửa chữa bảo trì, cải tạo, nâng cấp mở rộng CSVC, mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ nhằm duy trì hoạt động thường xuyên trong các cơ sở giáo dục công lập từ tháng 6 năm 2019
Miêu tả:

Bổ sung trang 5

Tên File:926_KHTC.pdf
Dung lượng: 641.17 kB
Kiểu File:pdf (Mime Type: application/pdf)
Đăng bởi:dieu
Đăng lúc: 12/06/2019 08:02
Quyền xem:Tất cả mọi người
Duy trì bởi:Soạn giả - Editor
Lần tải về:735 Lần tải về

Danh mục

Đăng nhập