Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Chi tiết tài liệu: Kế hoạch thực hiện Kế hoạch 1481/KH-UBND về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Thuộc tínhGiá trị
Tên tài liệu:Kế hoạch thực hiện Kế hoạch 1481/KH-UBND về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
Miêu tả:
Tên File:912.signed.pdf
Dung lượng: 835.15 kB
Kiểu File:pdf (Mime Type: application/pdf)
Đăng bởi:dieu
Đăng lúc: 07/06/2019 07:44
Quyền xem:Tất cả mọi người
Duy trì bởi:Soạn giả - Editor
Lần tải về:765 Lần tải về

Danh mục

Đăng nhập