Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Chi tiết tài liệu: QĐ v/v thành lập Tổ báo cáo viên hướng dẫn thực hiện chuẩn hiệu trưởng, chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục mầm non và cơ sở giáo dục phổ thông

Thuộc tínhGiá trị
Tên tài liệu:QĐ v/v thành lập Tổ báo cáo viên hướng dẫn thực hiện chuẩn hiệu trưởng, chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục mầm non và cơ sở giáo dục phổ thông
Miêu tả:
Tên File:225-qdtccb.pdf
Dung lượng: 365.97 kB
Kiểu File:pdf (Mime Type: application/pdf)
Đăng bởi:dieu
Đăng lúc: 15/05/2019 09:11
Quyền xem:Tất cả mọi người
Duy trì bởi:Soạn giả - Editor
Lần tải về:1760 Lần tải về

Danh mục

Đăng nhập