Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Chi tiết tài liệu: Kế hoạch Thực hiện Chỉ thị 993/CT -BGDĐT ngày 12/4/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường giải pháp phòng, chống bạo lực học đường trong cơ sở giáo dục

Thuộc tínhGiá trị
Tên tài liệu:Kế hoạch Thực hiện Chỉ thị 993/CT -BGDĐT ngày 12/4/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường giải pháp phòng, chống bạo lực học đường trong cơ sở giáo dục
Miêu tả:
Tên File:740KH.pdf
Dung lượng: 522.05 kB
Kiểu File:pdf (Mime Type: application/pdf)
Đăng bởi:dieu
Đăng lúc: 09/05/2019 08:25
Quyền xem:Tất cả mọi người
Duy trì bởi:Soạn giả - Editor
Lần tải về:1110 Lần tải về

Danh mục

Đăng nhập