Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Chi tiết tài liệu: Thư mời hội nghị triển khai Chỉ thị số 22-CT/TU của Tỉnh ủy và Kế hoạch số 1071/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh

Thuộc tínhGiá trị
Tên tài liệu:Thư mời hội nghị triển khai Chỉ thị số 22-CT/TU của Tỉnh ủy và Kế hoạch số 1071/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh
Miêu tả:

Kính gửi các trường THPT (xem phần phụ chú trong thư mời)

Tên File:721-SLĐTBXH.pdf
Dung lượng: 432.71 kB
Kiểu File:pdf (Mime Type: application/pdf)
Đăng bởi:dieu
Đăng lúc: 04/04/2019 07:34
Quyền xem:Tất cả mọi người
Duy trì bởi:Soạn giả - Editor
Lần tải về:1646 Lần tải về

Danh mục

Đăng nhập