Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Chi tiết tài liệu: Quyết định cử cán bộ tham dự tập huấn hướng dẫn thực hiện chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục mầm non và chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non

Thuộc tínhGiá trị
Tên tài liệu:Quyết định cử cán bộ tham dự tập huấn hướng dẫn thực hiện chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục mầm non và chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non
Miêu tả:
Tên File:81qdmn.pdf
Dung lượng: 164.27 kB
Kiểu File:pdf (Mime Type: application/pdf)
Đăng bởi:dieu
Đăng lúc: 12/02/2019 07:46
Quyền xem:Tất cả mọi người
Duy trì bởi:Soạn giả - Editor
Lần tải về:1375 Lần tải về

Danh mục

Đăng nhập