Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Chi tiết tài liệu: Thông báo việc thực hiện ý kiến chỉ đạo và kết luận của Giám đốc Sở GD&ĐT tại họp Giao ban lần 2 năm học 2018-2019

Thuộc tínhGiá trị
Tên tài liệu:Thông báo việc thực hiện ý kiến chỉ đạo và kết luận của Giám đốc Sở GD&ĐT tại họp Giao ban lần 2 năm học 2018-2019
Miêu tả:
Tên File:168.signed.pdf
Dung lượng: 2.34 MB
Kiểu File:pdf (Mime Type: application/pdf)
Đăng bởi:dieu
Đăng lúc: 11/02/2019 13:01
Quyền xem:Tất cả mọi người
Duy trì bởi:Soạn giả - Editor
Lần tải về:1521 Lần tải về

Danh mục

Đăng nhập