Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Chi tiết tài liệu: Báo cáo tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ học kỳ 1 và Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm học kỳ II năm học 2018 - 2019

Thuộc tínhGiá trị
Tên tài liệu:Báo cáo tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ học kỳ 1 và Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm học kỳ II năm học 2018 - 2019
Miêu tả:
Tên File:158VP.signed.pdf
Dung lượng: 4.72 MB
Kiểu File:pdf (Mime Type: application/pdf)
Đăng bởi:dieu
Đăng lúc: 29/01/2019 14:00
Quyền xem:Tất cả mọi người
Duy trì bởi:Soạn giả - Editor
Lần tải về:1128 Lần tải về

Danh mục

Đăng nhập