Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Chi tiết tài liệu: CV số 2113_TrH-TX v/v triển khai giảng dạy ngôn ngữ lập trình Scratch

Thuộc tínhGiá trị
Tên tài liệu:CV số 2113_TrH-TX v/v triển khai giảng dạy ngôn ngữ lập trình Scratch
Miêu tả:
Tên File:2113_TrH-TX.pdf
Dung lượng: 114.16 kB
Kiểu File:pdf (Mime Type: application/pdf)
Đăng bởi:dieu
Đăng lúc: 09/11/2018 07:27
Quyền xem:Tất cả mọi người
Duy trì bởi:Soạn giả - Editor
Lần tải về:1182 Lần tải về

Danh mục

Đăng nhập