Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Chi tiết tài liệu: Quyết định 2146 phê duyệt danh sách học sinh trung học phổ thông vùng KTXH đặc biệt khó khăn được hỗ trợ tiền ăn, tiền ở học kì II năm học 2017-2018 theo NĐ 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ

Thuộc tínhGiá trị
Tên tài liệu:Quyết định 2146 phê duyệt danh sách học sinh trung học phổ thông vùng KTXH đặc biệt khó khăn được hỗ trợ tiền ăn, tiền ở học kì II năm học 2017-2018 theo NĐ 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ
Miêu tả:
Tên File:cv2146.pdf
Dung lượng: 7.94 MB
Kiểu File:pdf (Mime Type: application/pdf)
Đăng bởi:dieu
Đăng lúc: 12/10/2018 13:31
Quyền xem:Tất cả mọi người
Duy trì bởi:Soạn giả - Editor
Lần tải về:1705 Lần tải về

Danh mục

Đăng nhập