Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Chi tiết tài liệu: Kế hoạch thực hiện Đề án tuyên truyền bảo vệ chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam giai đoạn 2018-2020 của ngành giáo dục

Thuộc tínhGiá trị
Tên tài liệu:Kế hoạch thực hiện Đề án tuyên truyền bảo vệ chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam giai đoạn 2018-2020 của ngành giáo dục
Miêu tả:
Tên File:1745_KH.pdf
Dung lượng: 296.73 kB
Kiểu File:pdf (Mime Type: application/pdf)
Đăng bởi:dieu
Đăng lúc: 11/09/2018 13:56
Quyền xem:Tất cả mọi người
Duy trì bởi:Soạn giả - Editor
Lần tải về:1182 Lần tải về

Danh mục

Đăng nhập