Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Chi tiết tài liệu: Quyết định cử công chức, viên chức đi học lớp TCLLCT-HC hệ tại chức ngành giáo dục khóa 24

Thuộc tínhGiá trị
Tên tài liệu:Quyết định cử công chức, viên chức đi học lớp TCLLCT-HC hệ tại chức ngành giáo dục khóa 24
Miêu tả:
Tên File:670_QĐ.pdf
Dung lượng: 634.68 kB
Kiểu File:pdf (Mime Type: application/pdf)
Đăng bởi:dieu
Đăng lúc: 09/08/2018 07:42
Quyền xem:Tất cả mọi người
Duy trì bởi:Soạn giả - Editor
Lần tải về:3809 Lần tải về

Danh mục

Đăng nhập