Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Chi tiết tài liệu: Quyết định 667/QĐ-SGD&ĐT v/v giao biên chế sự nghiệp giáo dục và đào tạo các đơn vị trực thuộc Sở năm 2018

Thuộc tínhGiá trị
Tên tài liệu:Quyết định 667/QĐ-SGD&ĐT v/v giao biên chế sự nghiệp giáo dục và đào tạo các đơn vị trực thuộc Sở năm 2018
Miêu tả:
Tên File:667.pdf
Dung lượng: 219.82 kB
Kiểu File:pdf (Mime Type: application/pdf)
Đăng bởi:dieu
Đăng lúc: 08/08/2018 13:29
Quyền xem:Tất cả mọi người
Duy trì bởi:Soạn giả - Editor
Lần tải về:2067 Lần tải về

Danh mục

Đăng nhập