Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Chi tiết tài liệu: QĐ cử cán bộ, giáo viên tham gia lớp "Tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên Giáo dục thể chất trong trường phổ thông năm 2018"

Thuộc tínhGiá trị
Tên tài liệu:QĐ cử cán bộ, giáo viên tham gia lớp "Tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên Giáo dục thể chất trong trường phổ thông năm 2018"
Miêu tả:
Tên File:622_QĐ.pdf
Dung lượng: 148.17 kB
Kiểu File:pdf (Mime Type: application/pdf)
Đăng bởi:dieu
Đăng lúc: 07/08/2018 07:39
Quyền xem:Tất cả mọi người
Duy trì bởi:Soạn giả - Editor
Lần tải về:1338 Lần tải về

Danh mục

Đăng nhập