Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Chi tiết tài liệu: CV 1353-KHTC v/v Hướng dẫn rà soát xây dựng kế hoạch đầu tư, duy tu sửa chữa nhà vệ sinh trường học, CSVC để triển khai đổi mới chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông, đảm bảo an toàn thực phẩm và tăng cường vệ sinh môi trường trong trường học.

Thuộc tínhGiá trị
Tên tài liệu:CV 1353-KHTC v/v Hướng dẫn rà soát xây dựng kế hoạch đầu tư, duy tu sửa chữa nhà vệ sinh trường học, CSVC để triển khai đổi mới chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông, đảm bảo an toàn thực phẩm và tăng cường vệ sinh môi trường trong trường học.
Miêu tả:
Tên File:cv1353.pdf
Dung lượng: 313.41 kB
Kiểu File:pdf (Mime Type: application/pdf)
Đăng bởi:dieu
Đăng lúc: 12/07/2018 08:09
Quyền xem:Tất cả mọi người
Duy trì bởi:Soạn giả - Editor
Lần tải về:4644 Lần tải về

Danh mục

Đăng nhập