Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Chi tiết tài liệu: Kế hoạch thực hiện Nghị định số 80/2017/NĐ-CP quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường.

Thuộc tínhGiá trị
Tên tài liệu:Kế hoạch thực hiện Nghị định số 80/2017/NĐ-CP quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường.
Miêu tả:
Tên File:2604-KH.pdf
Dung lượng: 772 kB
Kiểu File:pdf (Mime Type: application/pdf)
Đăng bởi:dieu
Đăng lúc: 14/06/2018 10:04
Quyền xem:Tất cả mọi người
Duy trì bởi:Soạn giả - Editor
Lần tải về:1012 Lần tải về

Danh mục

Đăng nhập