Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Chi tiết tài liệu: Kế hoạch tổ chức hội thảo nâng cao chất lượng hoạt động nghiên cứu khoa học và tổ chức cuộc thi khoa học-kỹ thuật dành cho học sinh trung học

Thuộc tínhGiá trị
Tên tài liệu:Kế hoạch tổ chức hội thảo nâng cao chất lượng hoạt động nghiên cứu khoa học và tổ chức cuộc thi khoa học-kỹ thuật dành cho học sinh trung học
Miêu tả:
Tên File:1067_KH.pdf
Dung lượng: 218.21 kB
Kiểu File:pdf (Mime Type: application/pdf)
Đăng bởi:dieu
Đăng lúc: 07/06/2018 15:08
Quyền xem:Tất cả mọi người
Duy trì bởi:Soạn giả - Editor
Lần tải về:1654 Lần tải về

Danh mục

Đăng nhập