Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Chi tiết tài liệu: Giấy mời họp thống nhất số liệu xây dựng kế hoạch vốn đầu tư cơ sở vật chất, bồi dưỡng nguồn nhân lực của địa phương để thực hiện chương trình GDMN, phổ thông giai đoạn 2018-2025

Thuộc tínhGiá trị
Tên tài liệu:Giấy mời họp thống nhất số liệu xây dựng kế hoạch vốn đầu tư cơ sở vật chất, bồi dưỡng nguồn nhân lực của địa phương để thực hiện chương trình GDMN, phổ thông giai đoạn 2018-2025
Miêu tả:
Tên File:879_GM.pdf
Dung lượng: 249.75 kB
Kiểu File:pdf (Mime Type: application/pdf)
Đăng bởi:dieu
Đăng lúc: 16/05/2018 10:29
Quyền xem:Tất cả mọi người
Duy trì bởi:Soạn giả - Editor
Lần tải về:1037 Lần tải về

Danh mục

Đăng nhập