Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Văn bản điều hành tác nghiệp


Các tài liệu

Sắp xếp : Tên | Ngày | Lần xem [ Tăng ]

CV 1338 hướng dẫn dạy m6n Tin học tự chọn lớp 9 năm học 2009-2010 CV 1338 hướng dẫn dạy m6n Tin học tự chọn lớp 9 năm học 2009-2010

hot!
Ngày đăng: 30/11/2009
Dung lượng: 35.31 kB
Số lần tải: 2953

CV 1329 triển khai Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS 2009 CV 1329 triển khai Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS 2009

hot!
Ngày đăng: 30/11/2009
Dung lượng: 249.41 kB
Số lần tải: 2550

CV số 1330 V/v kiểm tra việc xây dựng phương hướng chính trị tư tưởng và giảng dạy lí luận chính trị CV số 1330 V/v kiểm tra việc xây dựng phương hướng chính trị tư tưởng và giảng dạy lí luận chính trị

hot!
Ngày đăng: 30/11/2009
Dung lượng: 287.06 kB
Số lần tải: 4140

CV số 1330 V/v kiểm tra việc xây dựng phương hướng chính trị tư tưởng và giảng dạy lí luận chính trị, giáo dục công dân, giáo dục đạo đức trong các trường học

Công văn 1322 ngày 16/11/09 Công văn 1322 ngày 16/11/09

hot!
Ngày đăng: 30/11/2009
Dung lượng: 28.53 kB
Số lần tải: 2631

Công văn 1322 ngày 16/11/09 v/v báo cáo danh sách đối tượng cán bộ chưa bồi dưỡng kiến thức quốc phòng-an ninh.

Công văn số 1313/SGD&ĐT-KT&QLCLGD ngày 13/11/2009 về việc Đăng kí mua tài liệu về thi tốt nghiệp THP Công văn số 1313/SGD&ĐT-KT&QLCLGD ngày 13/11/2009 về việc Đăng kí mua tài liệu về thi tốt nghiệp THP

hot!
Ngày đăng: 30/11/2009
Dung lượng: 67.59 kB
Số lần tải: 2467

Công văn số 1313/SGD&ĐT-KT&QLCLGD ngày 13/11/2009 về việc Đăng kí mua tài liệu về thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh ĐH, CĐ

Thông báo v/v kiểm tra an toàn về phòng cháy và chữa cháy. Thông báo v/v kiểm tra an toàn về phòng cháy và chữa cháy.

hot!
Ngày đăng: 30/11/2009
Dung lượng: 509.68 kB
Số lần tải: 2867

Công văn 1306 ngày 13/11/09 Công văn 1306 ngày 13/11/09

hot!
Ngày đăng: 30/11/2009
Dung lượng: 1.29 MB
Số lần tải: 2772

Công văn 1306 ngày 13/11/09 v/v tổ chức cuộc thi thử và vòng sơ kết cuộc thi hùng biện tiếng Anh cho học sinh cấp trung học năm học 2009-2010.

Công văn 1305 ngày 13/11/09 v/v mở website của trường THPT Lê Quí Đôn. Công văn 1305 ngày 13/11/09 v/v mở website của trường THPT Lê Quí Đôn.

hot!
Ngày đăng: 30/11/2009
Dung lượng: 198.88 kB
Số lần tải: 2748

Danh mục kèm theo CV 1292 ngày 10/11/09. Danh mục kèm theo CV 1292 ngày 10/11/09.

hot!
Ngày đăng: 30/11/2009
Dung lượng: 1.02 MB
Số lần tải: 2763

Công văn 1303 ngày 12/11/09 v/v tham dự Hội thi sáng tạo KHKT lần III. Công văn 1303 ngày 12/11/09 v/v tham dự Hội thi sáng tạo KHKT lần III.

hot!
Ngày đăng: 30/11/2009
Dung lượng: 247.72 kB
Số lần tải: 2624

Công văn 1302 ngày 12/11/09 v/v thẩm tra dự toán thu, chi năm 2010 ... Công văn 1302 ngày 12/11/09 v/v thẩm tra dự toán thu, chi năm 2010 ...

hot!
Ngày đăng: 30/11/2009
Dung lượng: 49.72 kB
Số lần tải: 2778

Công văn 1302 ngày 12/11/09 v/v thẩm tra dự toán thu, chi năm 2010 của Phòng GDĐT các huyện, thành phố và các đơn vị trực thuộc.

Công văn số 1295/SGD&ĐT-KT&QLCLGD ngày 11/11/2009 Công văn số 1295/SGD&ĐT-KT&QLCLGD ngày 11/11/2009

hot!
Ngày đăng: 30/11/2009
Dung lượng: 34.9 kB
Số lần tải: 2266

Công văn số 1295/SGD&ĐT-KT&QLCLGD ngày 11/11/2009 về việc Đính chính nội dung trong tài liệu tập huấn về kiểm định chất lượng giáo dục.

Xem thêm icon Thông tư 12 /2009/TT-BGDĐT ngày 12/5/2009 của Bộ GD&ĐT (153.5 kB)

 Quyết định 96 ngày 10/11/09 v/v cử viên chức đi học lớp bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý giáo dục... Quyết định 96 ngày 10/11/09 v/v cử viên chức đi học lớp bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý giáo dục...

hot!
Ngày đăng: 30/11/2009
Dung lượng: 303.79 kB
Số lần tải: 3246

Quyết định 96 ngày 10/11/09 v/v cử viên chức đi học lớp bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý giáo dục trường học năm 2009.

 Quyết định 97 ngày 10/11/09 ... Quyết định 97 ngày 10/11/09 ...

hot!
Ngày đăng: 30/11/2009
Dung lượng: 82.34 kB
Số lần tải: 2756

Quyết định 97 ngày 10/11/09 v/v cử viên chức đi học lớp bồi dưỡng công tác quản lý và bảo trì mạng máy tính năm 2009.

Trang 462 của 465