Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Văn bản điều hành tác nghiệp


Các tài liệu

Sắp xếp : Tên | Ngày | Lần xem [ Tăng ]

CV 258-GDMN v/v tăng cường phòng, chống bệnh tay chân miệng. CV 258-GDMN v/v tăng cường phòng, chống bệnh tay chân miệng.

hot!
Ngày đăng: 08/03/2012
Dung lượng: 612.02 kB
Số lần tải: 2002

CV 257-GDCN v/v đăng ký mua tài liệu tuyển sinh TCCN năm 2012. CV 257-GDCN v/v đăng ký mua tài liệu tuyển sinh TCCN năm 2012.

hot!
Ngày đăng: 08/03/2012
Dung lượng: 430.9 kB
Số lần tải: 2158

CV 256-TCCB v/v triển khai QĐ 07/2012/QĐ-UBND. CV 256-TCCB v/v triển khai QĐ 07/2012/QĐ-UBND.

hot!
Ngày đăng: 08/03/2012
Dung lượng: 3.69 MB
Số lần tải: 3951

Thông tư số 10 /2012/TT-BGDĐT, ngày 06  tháng 3  năm 2012  Ban hành Qui chế thi tốt nghiệp THPT Thông tư số 10 /2012/TT-BGDĐT, ngày 06 tháng 3 năm 2012 Ban hành Qui chế thi tốt nghiệp THPT

hot!
Ngày đăng: 08/03/2012
Dung lượng: 385.88 kB
Số lần tải: 3173

Thông tư số 10 /2012/TT-BGDĐT, ngày 06  tháng 3  năm 2012  Ban hành Qui chế thi tốt nghiệp THPT

Cập nhật ngày 09/3/2012

Thông tư 06 năm 2012 Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường trung học phổ thông chuyên Thông tư 06 năm 2012 Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường trung học phổ thông chuyên

hot!
Ngày đăng: 07/03/2012
Dung lượng: 135.5 kB
Số lần tải: 2166

Thông tư số 06/2012/TT-BGDĐT ngày 15  tháng 2 năm 2012 của BỘ GD&ĐT Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường trung học phổ thông chuyên

CV 241-TCCB v/v triển khai thực hiện TT 48 của BGDĐT. CV 241-TCCB v/v triển khai thực hiện TT 48 của BGDĐT.

hot!
Ngày đăng: 06/03/2012
Dung lượng: 2.68 MB
Số lần tải: 3737

Kế hoạch Liên tịch tập huấn kèn thiếu nhi tỉnh Bến Tre năm 2012 Kế hoạch Liên tịch tập huấn kèn thiếu nhi tỉnh Bến Tre năm 2012

hot!
Ngày đăng: 05/03/2012
Dung lượng: 1.59 MB
Số lần tải: 3230

Giấy mời Hội nghị công tác tuyển sinh ĐH, TCCN năm 2012 Giấy mời Hội nghị công tác tuyển sinh ĐH, TCCN năm 2012

hot!
Ngày đăng: 05/03/2012
Dung lượng: 535.52 kB
Số lần tải: 2836

CV 231 v/v Chuẩn bị kỳ thi Tiếng Anh trên mạng Internet (IOE) cấp tỉnh CV 231 v/v Chuẩn bị kỳ thi Tiếng Anh trên mạng Internet (IOE) cấp tỉnh

hot!
Ngày đăng: 05/03/2012
Dung lượng: 591.14 kB
Số lần tải: 3165

QĐ Khen thưởng Hội Khỏe Phù Đổng tỉnh Bến Tre năm 2012 QĐ Khen thưởng Hội Khỏe Phù Đổng tỉnh Bến Tre năm 2012

hot!
Ngày đăng: 05/03/2012
Dung lượng: 5.09 MB
Số lần tải: 2897
Trang 410 của 512