Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Văn bản điều hành tác nghiệp


Các tài liệu

Sắp xếp : Tên | Ngày | Lần xem [ Tăng ]

QĐ v/v thành lập đoàn CBGV tham dự Hội thảo kinh nghiệm khai thác ... QĐ v/v thành lập đoàn CBGV tham dự Hội thảo kinh nghiệm khai thác ...

hot!
Ngày đăng: 19/03/2012
Dung lượng: 1.24 MB
Số lần tải: 2442

Báo cáo V/v khảo sát thực trạng cơ sở vật chất trung tâm GDTX.... Báo cáo V/v khảo sát thực trạng cơ sở vật chất trung tâm GDTX....

hot!
Ngày đăng: 19/03/2012
Dung lượng: 6.86 MB
Số lần tải: 2444

 File kèm CV 299  về Thông tin TS CĐ, ĐH năm 2012 File kèm CV 299 về Thông tin TS CĐ, ĐH năm 2012

hot!
Ngày đăng: 19/03/2012
Dung lượng: 5.73 MB
Số lần tải: 2238

CV 299 - GDCN Về thông tin tuyển sinh đại học, cao đẳng CV 299 - GDCN Về thông tin tuyển sinh đại học, cao đẳng

hot!
Ngày đăng: 19/03/2012
Dung lượng: 623.92 kB
Số lần tải: 2184

Kết quả thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 THCS năm học 2011-2012 Kết quả thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 THCS năm học 2011-2012

hot!
Ngày đăng: 19/03/2012
Dung lượng: 1.21 MB
Số lần tải: 9820

Công văn số 305/SGD&ĐT-KT-QLCLGD ngày 19/3/2012 V/v Kết quả thi chọn HSG cấp tỉnh lớp 9 THCS năm học 2011-2012

CV 291 -  VP V/v Hướng dẫn nộp sáng kiến kinh nghiệm năm 2012 CV 291 - VP V/v Hướng dẫn nộp sáng kiến kinh nghiệm năm 2012

hot!
Ngày đăng: 16/03/2012
Dung lượng: 565.92 kB
Số lần tải: 4347

CV 287-VP v/v tăng cường các biện pháp phòng cháy, chữa cháy. CV 287-VP v/v tăng cường các biện pháp phòng cháy, chữa cháy.

hot!
Ngày đăng: 15/03/2012
Dung lượng: 705.21 kB
Số lần tải: 2313

CV 285-TrH v/v thay đổi địa điểm tập huấn CBQL,GV cốt cán tỉnh. CV 285-TrH v/v thay đổi địa điểm tập huấn CBQL,GV cốt cán tỉnh.

hot!
Ngày đăng: 15/03/2012
Dung lượng: 600.9 kB
Số lần tải: 3351

QĐ v/v điều động cán bộ phúc tra trường THPT Tán Kế. QĐ v/v điều động cán bộ phúc tra trường THPT Tán Kế.

hot!
Ngày đăng: 15/03/2012
Dung lượng: 633.11 kB
Số lần tải: 3165
Trang 409 của 512