Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Văn bản điều hành tác nghiệp


Các tài liệu

Sắp xếp : Tên | Ngày | Lần xem [ Tăng ]

CV 293 TrH ngày 14/ 3 2011 V/v cuộc thi Olympic T.A trên internet.. CV 293 TrH ngày 14/ 3 2011 V/v cuộc thi Olympic T.A trên internet..

hot!
Ngày đăng: 14/03/2011
Dung lượng: 127.2 kB
Số lần tải: 2555

TB: Các Phòng GD&ĐT báo cáo gấp số liệu phổ cập. TB: Các Phòng GD&ĐT báo cáo gấp số liệu phổ cập.

hot!
Ngày đăng: 11/03/2011
Dung lượng: 88.5 kB
Số lần tải: 2062

Chương trình hoạt động an toàn giao thông năm 2011. Chương trình hoạt động an toàn giao thông năm 2011.

hot!
Ngày đăng: 09/03/2011
Dung lượng: 107.59 kB
Số lần tải: 2943

CV 279-TrH ngày 9/3/11 V/v b/c tập huấn nâng cao năng lực chuyên môn. CV 279-TrH ngày 9/3/11 V/v b/c tập huấn nâng cao năng lực chuyên môn.

hot!
Ngày đăng: 09/03/2011
Dung lượng: 42.12 kB
Số lần tải: 2969

CV 276-TrH ngày 9/3/11 V/v thay đổi lịch thi nghề phổ thông kì I. CV 276-TrH ngày 9/3/11 V/v thay đổi lịch thi nghề phổ thông kì I.

hot!
Ngày đăng: 09/03/2011
Dung lượng: 47.83 kB
Số lần tải: 2282

CV 269- TrH Thông báo công tác GDTC, GDQP-AN, Y tế trường học. CV 269- TrH Thông báo công tác GDTC, GDQP-AN, Y tế trường học.

hot!
Ngày đăng: 08/03/2011
Dung lượng: 72.4 kB
Số lần tải: 2501

CV 268-TH ngày 8/3/11 V/v chống bỏ học ở cấp tiểu học. CV 268-TH ngày 8/3/11 V/v chống bỏ học ở cấp tiểu học.

hot!
Ngày đăng: 08/03/2011
Dung lượng: 155.89 kB
Số lần tải: 2007

CV 260-TrH ngày 7/3/11 V/v tổ chức hội thảo du học Mỹ. CV 260-TrH ngày 7/3/11 V/v tổ chức hội thảo du học Mỹ.

hot!
Ngày đăng: 08/03/2011
Dung lượng: 59.71 kB
Số lần tải: 2004
Trang 409 của 465