Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Văn bản điều hành tác nghiệp


Các tài liệu

Sắp xếp : Tên | Ngày | Lần xem [ Tăng ]

CV 336 - TCCB V/v giao biên chế sự nghiệp năm 2012 CV 336 - TCCB V/v giao biên chế sự nghiệp năm 2012

hot!
Ngày đăng: 26/03/2012
Dung lượng: 1.65 MB
Số lần tải: 4090

Kết luận thanh tra toàn diện TTGDTX Ba Tri. Kết luận thanh tra toàn diện TTGDTX Ba Tri.

hot!
Ngày đăng: 26/03/2012
Dung lượng: 3.41 MB
Số lần tải: 2506

QĐ thành lập đoàn dự hội thảo Nâng cao chất lượng sinh hoạt KH ở trường THCS và THPT. QĐ thành lập đoàn dự hội thảo Nâng cao chất lượng sinh hoạt KH ở trường THCS và THPT.

hot!
Ngày đăng: 26/03/2012
Dung lượng: 1.06 MB
Số lần tải: 2929

Có điều chỉnh danh sách

QĐ v/v thành lập hội đồng khảo sát PISA. QĐ v/v thành lập hội đồng khảo sát PISA.

hot!
Ngày đăng: 26/03/2012
Dung lượng: 958.92 kB
Số lần tải: 2710

CV 1661-BGD v/v thông báo các môn thi tốt nghiệp THPT. CV 1661-BGD v/v thông báo các môn thi tốt nghiệp THPT.

hot!
Ngày đăng: 26/03/2012
Dung lượng: 501.55 kB
Số lần tải: 2621

KH phòng chống tham nhũng trong phạm vi của ngành giáo dục. KH phòng chống tham nhũng trong phạm vi của ngành giáo dục.

hot!
Ngày đăng: 23/03/2012
Dung lượng: 3.49 MB
Số lần tải: 3653

CV 333-MN v/v dời ngày hội thảo giáo dục mầm non ngoài công lập. CV 333-MN v/v dời ngày hội thảo giáo dục mầm non ngoài công lập.

hot!
Ngày đăng: 23/03/2012
Dung lượng: 428.2 kB
Số lần tải: 2146

Cách thức ghi hồ sơ đăng ký dự thi Cách thức ghi hồ sơ đăng ký dự thi

hot!
Ngày đăng: 23/03/2012
Dung lượng: 4.25 MB
Số lần tải: 3206

cv 327 - TrH V/v tập huấn sử dụng thiết bị phòng học ngoại ngữ. cv 327 - TrH V/v tập huấn sử dụng thiết bị phòng học ngoại ngữ.

hot!
Ngày đăng: 22/03/2012
Dung lượng: 724.39 kB
Số lần tải: 3653

CV 326 - TrH V/v Triển khai khảo sát chính thức PISA năm 2012 CV 326 - TrH V/v Triển khai khảo sát chính thức PISA năm 2012

hot!
Ngày đăng: 22/03/2012
Dung lượng: 744.69 kB
Số lần tải: 2792

CV 321-TH v/v báo cáo công tác thiết bị dạy học. CV 321-TH v/v báo cáo công tác thiết bị dạy học.

hot!
Ngày đăng: 22/03/2012
Dung lượng: 959.86 kB
Số lần tải: 3328

CV 323 - CN V/v Thông tin tín dụng học sinh sinh viên CV 323 - CN V/v Thông tin tín dụng học sinh sinh viên

hot!
Ngày đăng: 21/03/2012
Dung lượng: 645.51 kB
Số lần tải: 2977

Kết luận thanh tra toàn diện trường THPT Trần Văn Ơn Kết luận thanh tra toàn diện trường THPT Trần Văn Ơn

hot!
Ngày đăng: 20/03/2012
Dung lượng: 4.5 MB
Số lần tải: 2836
Trang 407 của 512