Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Văn bản điều hành tác nghiệp


Các tài liệu

Sắp xếp : Tên | Ngày | Lần xem [ Tăng ]

BC kết quả kì thi khảo sát năng lực tiếng Anh FCE. BC kết quả kì thi khảo sát năng lực tiếng Anh FCE.

hot!
Ngày đăng: 07/07/2011
Dung lượng: 245.99 kB
Số lần tải: 22988

QĐ cử CBGV tham dự lớp tập huấn BD CBQL cơ sở giáo dục.... QĐ cử CBGV tham dự lớp tập huấn BD CBQL cơ sở giáo dục....

hot!
Ngày đăng: 07/07/2011
Dung lượng: 90.01 kB
Số lần tải: 3517

CV 860 -VP ngày 5/7/11 V/v góp ý dự thảo tổng kết năm học. CV 860 -VP ngày 5/7/11 V/v góp ý dự thảo tổng kết năm học.

hot!
Ngày đăng: 07/07/2011
Dung lượng: 54.66 kB
Số lần tải: 2032

CV 869 V/v Nhắc báo cáo  kết quả đánh giá chuẩn HT, Chuẩn NNGV. CV 869 V/v Nhắc báo cáo kết quả đánh giá chuẩn HT, Chuẩn NNGV.

hot!
Ngày đăng: 06/07/2011
Dung lượng: 81.22 kB
Số lần tải: 3229
Trang 406 của 476