Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Văn bản điều hành tác nghiệp


Các tài liệu

Sắp xếp : Tên | Ngày | Lần xem [ Tăng ]

CV 424 -TrH v/v một số lưu ý trong tổ chức kiểm tra HKII. CV 424 -TrH v/v một số lưu ý trong tổ chức kiểm tra HKII.

hot!
Ngày đăng: 12/04/2012
Dung lượng: 2.9 MB
Số lần tải: 3381

CV 409-TCCB v/v cử CB tham dự lớp bồi dưỡng kiến thức QP-AN. CV 409-TCCB v/v cử CB tham dự lớp bồi dưỡng kiến thức QP-AN.

hot!
Ngày đăng: 10/04/2012
Dung lượng: 3.86 MB
Số lần tải: 3482

Thông tư ban hành quy định về tiêu chuẩn đánh giá trường THCS, trường THPT ... Thông tư ban hành quy định về tiêu chuẩn đánh giá trường THCS, trường THPT ...

hot!
Ngày đăng: 10/04/2012
Dung lượng: 23.82 kB
Số lần tải: 2611

Thông tư ban hành quy định về tiêu chuẩn đánh giá trường THCS, trường THPT và trường THPT có nhiều cấp học

QĐ v/v thành lập đoàn giám sát thi giải toán internet cấp tỉnh. QĐ v/v thành lập đoàn giám sát thi giải toán internet cấp tỉnh.

hot!
Ngày đăng: 09/04/2012
Dung lượng: 3.26 MB
Số lần tải: 2669

QĐ v/v thành lập các HĐ coi thi giải toán qua internet cấp tỉnh. QĐ v/v thành lập các HĐ coi thi giải toán qua internet cấp tỉnh.

hot!
Ngày đăng: 09/04/2012
Dung lượng: 10.38 MB
Số lần tải: 2869

CV 405-VP v/v lấy ý kiến thăm dò để xét tặng danh hiệu NGND,NGƯT. CV 405-VP v/v lấy ý kiến thăm dò để xét tặng danh hiệu NGND,NGƯT.

hot!
Ngày đăng: 09/04/2012
Dung lượng: 2.43 MB
Số lần tải: 2598

CV 397 - TCCB V/v hồ sơ thủ tục học sau đại học CV 397 - TCCB V/v hồ sơ thủ tục học sau đại học

hot!
Ngày đăng: 06/04/2012
Dung lượng: 3.51 MB
Số lần tải: 3009
Trang 405 của 512