Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Văn bản điều hành tác nghiệp


Các tài liệu

Sắp xếp : Tên | Ngày | Lần xem [ Tăng ]

CV 463-KT&QLCLGD  v/v triệu tập hội nghị thi . CV 463-KT&QLCLGD v/v triệu tập hội nghị thi .

hot!
Ngày đăng: 23/04/2012
Dung lượng: 1.26 MB
Số lần tải: 3361

CV 461-TrH v/v nhắc báo cáo kết quả thực hiện PTTĐ "XDTHTT,HSTC". CV 461-TrH v/v nhắc báo cáo kết quả thực hiện PTTĐ "XDTHTT,HSTC".

hot!
Ngày đăng: 23/04/2012
Dung lượng: 1.66 MB
Số lần tải: 2436

Hướng dẫn về giáo dục nghề phổ thông (có chỉnh sửa) Hướng dẫn về giáo dục nghề phổ thông (có chỉnh sửa)

hot!
Ngày đăng: 18/04/2012
Dung lượng: 3.13 MB
Số lần tải: 2837

CV 448-TrH v/v tổ chức thi Olympic tiếng Anh cấp toàn quốc qua internet. CV 448-TrH v/v tổ chức thi Olympic tiếng Anh cấp toàn quốc qua internet.

hot!
Ngày đăng: 18/04/2012
Dung lượng: 8.38 MB
Số lần tải: 3140

Thông báo Atlat Địa lý Việt Nam bị in giả. Thông báo Atlat Địa lý Việt Nam bị in giả.

hot!
Ngày đăng: 18/04/2012
Dung lượng: 4.17 MB
Số lần tải: 2449

CV 447-TH v/v tiếp đoàn cán bộ giáo dục tỉnh Bạc Liêu đến tham quan học tập. CV 447-TH v/v tiếp đoàn cán bộ giáo dục tỉnh Bạc Liêu đến tham quan học tập.

hot!
Ngày đăng: 18/04/2012
Dung lượng: 1.41 MB
Số lần tải: 2464

Kính gửi: Phòng GD&ĐT Chợ Lách.

CV 446 - TrH V/v Ký cam kết thực hiện " Năn an toàn giao thông 2012" CV 446 - TrH V/v Ký cam kết thực hiện " Năn an toàn giao thông 2012"

hot!
Ngày đăng: 18/04/2012
Dung lượng: 1.08 MB
Số lần tải: 2299

CV 440 - KHTC V/v tặng Sách giáo khoa cho học sinh con TB- LS năm 2012. CV 440 - KHTC V/v tặng Sách giáo khoa cho học sinh con TB- LS năm 2012.

hot!
Ngày đăng: 17/04/2012
Dung lượng: 8.46 MB
Số lần tải: 2504

CV 441-TrH v/v thông báo địa điểm tập huấn môn GDCD, công nghệ. CV 441-TrH v/v thông báo địa điểm tập huấn môn GDCD, công nghệ.

hot!
Ngày đăng: 17/04/2012
Dung lượng: 6.23 MB
Số lần tải: 2748
Trang 403 của 512