Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Văn bản điều hành tác nghiệp


Các tài liệu

Sắp xếp : Tên | Ngày | Lần xem [ Tăng ]

Kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2012. Kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2012.

hot!
Ngày đăng: 03/05/2012
Dung lượng: 6.4 MB
Số lần tải: 2910

Kế hoạch bồi dưỡng hè cho CBQL và GV mầm non năm học 2012-2013. Kế hoạch bồi dưỡng hè cho CBQL và GV mầm non năm học 2012-2013.

hot!
Ngày đăng: 03/05/2012
Dung lượng: 4.36 MB
Số lần tải: 3329

Phiếu dự thi Hội Khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ VIII - 2012 Phiếu dự thi Hội Khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ VIII - 2012

hot!
Ngày đăng: 02/05/2012
Dung lượng: 725.25 kB
Số lần tải: 2108

CV 497 TH V/v Lập kế hoạch đấu thầu xây lắp ( Chương trình SEQAP) CV 497 TH V/v Lập kế hoạch đấu thầu xây lắp ( Chương trình SEQAP)

hot!
Ngày đăng: 27/04/2012
Dung lượng: 7.92 MB
Số lần tải: 2304

CV 494 - Vp V/v Lấy ý kiến thăm dò để xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT CV 494 - Vp V/v Lấy ý kiến thăm dò để xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT

hot!
Ngày đăng: 26/04/2012
Dung lượng: 2.63 MB
Số lần tải: 2360

CV 490-MN v/v cử CBGV dự tập huấn áp dụng chuẩn nghề nghiệp GVMN.... CV 490-MN v/v cử CBGV dự tập huấn áp dụng chuẩn nghề nghiệp GVMN....

hot!
Ngày đăng: 26/04/2012
Dung lượng: 1.61 MB
Số lần tải: 2352
Trang 402 của 512