Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Văn bản điều hành tác nghiệp


Các tài liệu

Sắp xếp : Tên | Ngày | Lần xem [ Tăng ]

Danh sách thi chứng chỉ T.A FCE (đọc-viết) Danh sách thi chứng chỉ T.A FCE (đọc-viết)

hot!
Ngày đăng: 04/05/2011
Dung lượng: 1.47 MB
Số lần tải: 3281

kèm CV 542-TrH

Danh sách thi chứng chỉ T.A FCE (thi: Nói) Danh sách thi chứng chỉ T.A FCE (thi: Nói)

hot!
Ngày đăng: 04/05/2011
Dung lượng: 890.49 kB
Số lần tải: 4188

Kèm CV 542-TrH ngày 29/4/11

CV 539-TH ngày 29/4/11 V/v tổ chức khảo sát học sinh lớp 5 năm học 2010-2011. CV 539-TH ngày 29/4/11 V/v tổ chức khảo sát học sinh lớp 5 năm học 2010-2011.

hot!
Ngày đăng: 04/05/2011
Dung lượng: 241.25 kB
Số lần tải: 2160

CV 539 có danh sách kèm cho CV 541.

Công văn 544 V/v Thông báo về các Trung tâm dạy Tin học do Sở GD&ĐT quản lý Công văn 544 V/v Thông báo về các Trung tâm dạy Tin học do Sở GD&ĐT quản lý

hot!
Ngày đăng: 04/05/2011
Dung lượng: 48.75 kB
Số lần tải: 2168

Công văn 544/SGDĐT-KTQLCLGD ngày 04/05/2011 V/v Thông báo về các Trung tâm dạy Tin học do Sở GD&ĐT quản lý

Công văn 543 V/v Cử Giáo viên tham gia coi thi tốt nghiệp THPT năm 2011 Công văn 543 V/v Cử Giáo viên tham gia coi thi tốt nghiệp THPT năm 2011

hot!
Ngày đăng: 04/05/2011
Dung lượng: 97.54 kB
Số lần tải: 2771

Công văn 543/SGDĐT-KTQLCLGD ngày 04/05/2011 V/v Cử Giáo viên tham gia coi thi tốt nghiệp THPT năm 2011

CV 538 -MN ngày 29/4/11 V/v HD báo cáo tình hình GDMN năm học 2010-2011 CV 538 -MN ngày 29/4/11 V/v HD báo cáo tình hình GDMN năm học 2010-2011

hot!
Ngày đăng: 29/04/2011
Dung lượng: 491.38 kB
Số lần tải: 2447

Thông báo nghỉ lễ 30/4 và 01/5/2011 Thông báo nghỉ lễ 30/4 và 01/5/2011

hot!
Ngày đăng: 29/04/2011
Dung lượng: 54.26 kB
Số lần tải: 2600

QĐ điều động CB-GV làm nhiệm vụ kiểm tra hồ sơ thi TN.THPT. QĐ điều động CB-GV làm nhiệm vụ kiểm tra hồ sơ thi TN.THPT.

hot!
Ngày đăng: 28/04/2011
Dung lượng: 111.83 kB
Số lần tải: 3269

Kế hoạch thanh tra các kỳ thi năm học 2010-2011. Kế hoạch thanh tra các kỳ thi năm học 2010-2011.

hot!
Ngày đăng: 27/04/2011
Dung lượng: 316.25 kB
Số lần tải: 4305

CV 510 -MN ngày 21/4/11 V/v hướng dẫn thực hiện KH PCGDMN cho trẻ 5 tuổi. CV 510 -MN ngày 21/4/11 V/v hướng dẫn thực hiện KH PCGDMN cho trẻ 5 tuổi.

hot!
Ngày đăng: 21/04/2011
Dung lượng: 214.33 kB
Số lần tải: 2593

CV 512 -TrH ngày 21/4/11 V/v báo cáo kết quả kiểm tra HKII. CV 512 -TrH ngày 21/4/11 V/v báo cáo kết quả kiểm tra HKII.

hot!
Ngày đăng: 21/04/2011
Dung lượng: 46.24 kB
Số lần tải: 2732

CV 507 - KHTC ngày 21/4/11 V/v kiểm tra ĐA KCHTLH&NCVGV.. CV 507 - KHTC ngày 21/4/11 V/v kiểm tra ĐA KCHTLH&NCVGV..

hot!
Ngày đăng: 21/04/2011
Dung lượng: 146.79 kB
Số lần tải: 2526

File kèm CV số 508 V/v Cập nhật phiên bản.... File kèm CV số 508 V/v Cập nhật phiên bản....

hot!
Ngày đăng: 21/04/2011
Dung lượng: 3.4 MB
Số lần tải: 2718
Trang 402 của 465