Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Văn bản điều hành tác nghiệp


Các tài liệu

Sắp xếp : Tên | Ngày | Lần xem [ Tăng ]

Danh sách học sinh đạt giải kỳ thi Tiếng Anh ( kèm QĐ 157) Danh sách học sinh đạt giải kỳ thi Tiếng Anh ( kèm QĐ 157)

hot!
Ngày đăng: 09/05/2012
Dung lượng: 2.59 MB
Số lần tải: 4980

 File kèm CV 541 Mẫu thống kê cuối năm 2011-2012 File kèm CV 541 Mẫu thống kê cuối năm 2011-2012

hot!
Ngày đăng: 09/05/2012
Dung lượng: 630.63 kB
Số lần tải: 2675

CV 541 - KHTC V/v nộp báo cáo thống kê cuối năm học 2011 - 2012 CV 541 - KHTC V/v nộp báo cáo thống kê cuối năm học 2011 - 2012

hot!
Ngày đăng: 09/05/2012
Dung lượng: 86.27 kB
Số lần tải: 2327

CV 532-TCCB v/v nhận xét, đánh giá cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên. CV 532-TCCB v/v nhận xét, đánh giá cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên.

hot!
Ngày đăng: 07/05/2012
Dung lượng: 283.58 kB
Số lần tải: 4238

Lịch thẩm định tài sản xin thanh lý. Lịch thẩm định tài sản xin thanh lý.

hot!
Ngày đăng: 07/05/2012
Dung lượng: 107.84 kB
Số lần tải: 1909

Lịch thẩm định tài sản xin thanh lý năm 2012 Lịch thẩm định tài sản xin thanh lý năm 2012

hot!
Ngày đăng: 07/05/2012
Dung lượng: 107.84 kB
Số lần tải: 1824

Lịch thẩm định tài sản xin thanh lý năm 2012. Lịch thẩm định tài sản xin thanh lý năm 2012.

hot!
Ngày đăng: 07/05/2012
Dung lượng: 107.84 kB
Số lần tải: 1728

Kính gửi: các đơn vị trực thuộc.

QĐ thành lập đoàn kiểm tra công nhận trường trung học ĐCQG... QĐ thành lập đoàn kiểm tra công nhận trường trung học ĐCQG...

hot!
Ngày đăng: 04/05/2012
Dung lượng: 1.29 MB
Số lần tải: 2923

cv 522-TCCB v/v xây dựng kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2012. cv 522-TCCB v/v xây dựng kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2012.

hot!
Ngày đăng: 04/05/2012
Dung lượng: 2.58 MB
Số lần tải: 3828

KH tổ chức chương trình hỗ trợ thí sinh kì thi tuyển sinh ĐH-CĐ "Tiếp sức mùa thi 2012". KH tổ chức chương trình hỗ trợ thí sinh kì thi tuyển sinh ĐH-CĐ "Tiếp sức mùa thi 2012".

hot!
Ngày đăng: 03/05/2012
Dung lượng: 10.57 MB
Số lần tải: 2364

Đề nghị các trường thông báo đến học sinh.

Trang 401 của 512